Jesteś tutaj:

Starostwo Powiatowe w Siedlcach laureatem w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”

Starostwo Powiatowe w Siedlcach rekomendowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało laureatem w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.


Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” odbywa się w dniu dzisiejszym podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „Pol-Eco-System”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem Ministerstwa Środowiska.
W ramach projektu nagradzane są oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką.
Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

 

Sporządziła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry