Jesteś tutaj:

Seminarium szkoleniowe pt.: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów szkoleniowych „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”, które odbędą się w Warszawie w październiku 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

Spotkania odbędą się w 3 terminach (do wyboru): I – 5 października br.,  II – 11 października br. i III – 25 października br., w godzinach 10.00-13.00.

Aby wziąć udział w seminarium należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające: datę seminarium (1 z 3), nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika.

Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 4 października br. (dla terminu I), 9 października br. (dla terminu II), 23 października br. (dla terminu III).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat spotkania udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.

 

W załączeniu:

Program seminarium szkoleniowego

Sporządziła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Załączniki

Do góry