Jesteś tutaj:

XXXIII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 29 września 2017 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 o d b ę d z i e się XXXIII zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek posiedzenia – godzina 1400.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
8. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
9. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego.
10. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2017 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2017 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2017 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2016” w roku 2016.
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku.
18. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2017 roku.
19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2017 roku.
20. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku.
21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2017 roku.
22. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza 2017 roku.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
24. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
31. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
32. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.
33. Informacja Przewodniczącego Rady.
34. Interpelacje i zapytania Radnych.
35. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry