Jesteś tutaj:

Konferencja „Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”, która odbędzie się 20 września 2017 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6 w Siedlcach. 

Celem konferencji jest wskazanie możliwości budowania szerokiego partnerstwa w zakresie trzech głównych celów naszej Strategii, jakimi są: Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego; Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia; Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Do udziału w konferencji zapraszamy podmioty społeczne oraz gospodarcze z obszaru działania LGD Ziemi Siedleckiej.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 19 września 2017 roku do godz. 12:00 na adres mailowy: biuro@lgdsiedlce.pl lub telefonicznie 25 633 01 39

Organizatorami konferencji są: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Miasto Siedlce.

Partnerami konferencji są: Powiat Siedlecki, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

PROGRAM KONFERENCJI:

09:30 – 10:00: Rejestracja uczestników,
10:00 – 10:15: Otwarcie konferencji,
– Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce
– Hubert Pasiak – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
10:15 – 10:30: „Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020. Rola współpracy międzysektorowej w kreowaniu walorów turystycznych Mazowsza – Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
10:30 – 10:45: „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 – stan wdrażania, najbliższe plany”,
– Andrzej Rybus-Tołłoczko – LGD Ziemi Siedleckiej,
– 10:45 – 12:00: Prezentacja wybranych produktów turystycznych Ziemi Siedleckiej:
Projekt TRINO – Dariusz Mazurek – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Oddział Siedlce,
Szlak Książąt Mazowieckich – szlak kulturowy odwołujący się do spuścizny Mazowsza oraz Podlasia – Daniel Sukniewicz – projektant i koordynator Szlaku Książąt Mazowieckich,
Propozycja aktywnego spędzania czasu – Mirosław Krasuski – Stowarzyszenie Leniwce.pl,
Agroturystyka i kuchnia tradycyjna, jako produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza – Maria Sudnik – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział w Siedlcach,
Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka – Małgorzata Borkowska, Bożena Julia Polak-Stojanova – Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka,
12:00 – 12:30: Przerwa kawowa, degustacja potraw ze Szlaku Kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka,
12:30 – 12:50: Aktywna turystyka w projektach współpracy LGD Ziemi Siedleckiej:
Szlaki rowerowe południowego Podlasia – Mariusz Kostka – Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania,
Geocaching na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej, jako jedna z form aktywnej turystyki – Beata Like – LGD Ziemi Siedleckiej,
– Szlaki rowerowe Wschodniego Mazowsza – Beata Like – LGD Ziemi Siedleckiej
12:50 – 13:00: „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny” – dobry przykład oddolnego aktywizowania mieszkańców w obszarze kreowania walorów Ziemi Siedleckiej, Prezentacja inicjatyw społecznych – Danuta Pasiak – LGD Ziemi Siedleckiej
13:00 – 13:40: Panele dyskusyjne (do wyboru):
1. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (moderator: Andrzej Rybus Tołłoczko – LGD Ziemi Siedleckiej),
2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia (moderator: Beata Like – LGD Ziemi Siedleckiej),
3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców (moderator: Hubert Pasiak – LGD Ziemi Siedleckiej).
13:40 – 13:50: Podsumowanie,
14:00 – 15:00: Zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego/Geocaching w Mieście Siedlce.

 

Udostępniła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry