Jesteś tutaj:

XXXII sesja Rady Powiatu

 Informuję, że w dniu 14 września 2017 roku (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,  ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna 107 odbędzie się XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu  w Siedlcach. 

Początek posiedzenia – godzina 16.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady  Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku  w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa  i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z Uchwały  Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku.

5. Interpelacje i zapytania Radnych. 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry