Jesteś tutaj:

Spotkanie konsultacyjne programów współpracy

Nawiązując do komunikatu z dnia 17 sierpnia 2017 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, sala 107 (I piętro).

Spotkanie poświęcone będzie „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

W programie spotkania przewidujemy m.in.

– zapoznanie z projektami programów współpracy: „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020” oraz dyskusje na temat projektów;

– wystąpienia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Projekty programów dostępne są przy artykule zamieszczonym 17 sierpnia 2017 r.:

http://arch.powiatsiedlecki.pl/2017/08/17/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018/  

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programów w dniach 25 sierpnia – 12 września 2017 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub e-mail: mkowalewska@powiatsiedlecki.pl

 

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry