Jesteś tutaj:

II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż  od 04.09.2017 r. do 10.10.2017 r. rozpoczyna się  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz poniżej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dot.  Modułu II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Załącznik nr 1  Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 Zaświadczenie o rozpoczęciu-kontynuowaniu nauki

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.

Sporządziła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry