Jesteś tutaj:

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

KONSULTACJE PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018”
ORAZ PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2018 – 2020”

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

­­­

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programów w dniach 25 sierpnia – 12 września 2017 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
lub e-mail: mkowalewska@powiatsiedlecki.pl oraz do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, sala 107 (I piętro).

W programie spotkania m.in.

– informacja o projekcie „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz projekcie „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”,

– wystąpienia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

W załączeniu projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz projekt „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych

Do góry