Jesteś tutaj:

XXXI sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku (środa) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie  się XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

          Początek posiedzenia – godzina 1400.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Zakończenie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Zygmunt Wielogórski 

Do góry