Jesteś tutaj:

XXX sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 28 lipca 2017 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,  ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek sesji – godzina 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
   /-/  Zygmunt Wielogórski

Do góry