Jesteś tutaj:

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Przesmyki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł

Sporządziła:
Magdalena Bielińska
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do góry