Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” –

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

przyjmowane będą w sposób ciągły od 01.06.2017 r. do 30.08.2017 r.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A1

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar A1

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A2

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B1

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B1

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3a B1i 2

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu- Obszar B2

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego- Obszar B2

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3a B1i 2

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek dl Wnioskodawcy składany w swoim imieniu C2

Wniosek na rzecz podopiecznego C2

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek dla Wnioskodawcy y składany w swoim imieniu C3

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3c

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia

Specyfikacja i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia

Zadanie  4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu C4

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3c Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu _Aktywny samorząd_

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia

Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar D

Załączniki nr 1 i nr 2 należy dołączyć do każdego wniosku składanego w Module I

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224 lub 228

Sporządziła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Załączniki

Do góry