Jesteś tutaj:

XXVII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107   odbędzie się XXVII  zwyczajna sesja  Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek sesji – godzina 1300.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2016 roku.
 4. Wręczenie wyróżnień Starosty Siedleckiego w konkursie „Dzielnicowy Roku 2016”.
 5. Prezentacja Rejonu Dubieńskiego Obwodu Rówieńskiego Ukrainy.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2017 z Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku i Nr XXVI/2017 z Sesji odbytej w dniu 28 marca 2017 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2016 roku.
 9. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
 10. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku.
 11. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy
  w Siedlcach w 2016 roku.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2016 roku.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w 2016 roku.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 roku.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2016 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2016 roku.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 roku.
 3. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2016 roku.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
 8. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
  na lata 2017 – 2020.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry