Jesteś tutaj:

Konkurs ekologiczny „Wisła – rzeka, która urzeka”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego-
IX edycja pn.: „Wisła – rzeka, która urzeka”

Konkursy ekologiczne dla przedszkoli z województwa mazowieckiego organizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2009 r.

Tematyka IX edycji Konkursu nawiązuje do ogólnopolskiej koncepcji ustanowienia roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”. Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne i walory przyrodnicze Wisły.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w obszarze ochrony wód, z uwzględnieniem walorów turystycznych Wisły. Chcemy przyczynić się do rozwijania wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego, w tym zdolności plastycznych oraz kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane przedszkola prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego – decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody u następujących osób:

Paweł Szcześniak  (22) 59 79 058, pawel.szczesniak@mazovia.pl;  

Katarzyna Kowalczuk (22) 59 79 065, katarzyna.kowalczuk@mazovia.pl.

Mariusz Wielogórski (22) 35 63 836, mariusz.wielogorski@mazovia.pl;

Cykliczny konkurs o tematyce ekologicznej przeznaczony dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego- IX edycja pn.: „Wisła – rzeka, która urzeka” jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

Pliki do pobrania:

1) Regulamin konkursu

2) Karta zgłoszeniowa

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Załączniki

Do góry