Jesteś tutaj:

Konkurs plastyczny Co ryje? Co wyje? Co huczy? Co mruczy?

Organizator:
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
przy współpracy
Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
Patronat Honorowy:
Starosta Siedlecki – Dariusz Stopa

Od zarania dziejów, człowiekowi towarzyszą zwierzęta, a ich los był i jest spleciony z naszym  losem… Zwierzęta, to współuczestnicy naszego codziennego życia, towarzyszący człowiekowi wszędzie: na lądzie, w wodzie, w powietrzu… Są nieodłącznymi towarzyszami zabaw, pomocnikami w pracy; odgrywają dużą rolę w terapii chorych dzieci, strzegą gospodarstw, szukają zaginionych ludzi… To przyjaciele, którzy w sobie tylko znany sposób potrafią doskonale wyczuć nasz nastrój czy samopoczucie, przezwyciężyć samotność dzieląc z nami radości i smutki… Zwierzę nie jest przedmiotem – czuje i przeżywa: strach, radość… Posiada inteligencję i doświadcza wielu emocji podobnych do ludzi, dlatego ma prawo do godnego życia i nikt nie może mu tej godności odbierać.
CELE:

•Rozwijanie wrażliwości na świat zwierząt oraz promowanie przyjaźni   i tolerancji do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta i troski o ich los.
• Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz propagowanie postaw    sprzyjających ochronie środowiska naturalnego.
• Rozbudzanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej.  • Rozwijania pozytywnej postawy i szacunku wobec świata zwierząt.
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu    a także poszerzanie wiedzy z zakresu posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. • Rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży oraz ich kreatywności.
WARUNKI UCZESTNICTWA Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ośrodków kultury i świetlic z terenu powiatu siedleckiego. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w swojej kategorii wiekowej.
Kategorie wiekowe:

1. Szkoła Podstawowa – klasy I – III (7 – 9 lat)
2. Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI (10 – 13 lat)
3. Gimnazjum – klasy I – III (14 – 16 lat)

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
Beata Zdrodowska
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 08 – 130 Kotuń
Tel. 25 642 01 01 lub 608 516 458
e-mail: beata.zdrodowska@wp.pl

Pełna treść konkursu plastycznego

Karta zgłoszeniowa

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Spraw Społecznych

 

Do góry