Jesteś tutaj:

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu siedleckiego do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia, celem których jest między innymi integracja środowiska rodzin zastępczych, wymiana doświadczeń oraz otrzymanie wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymają możliwość:

  • uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
  • inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobiegania wyczerpaniu i  wypaleniu.

W ramach grup wsparcia realizowane będą również elementy psychoedukacji poprzez mini warsztaty oraz bloki tematyczne, będące przedmiotem zainteresowania rodziców zastępczych.

Na rok 2017 zaplanowano 9 spotkań grupy wsparcia w miesiącach styczeń – czerwiec oraz wrzesień – listopad. Spotkania odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach   w godzinach 16 – 18. W roku bieżącym odbyły się już  2 spotkania: w dniu 25 stycznia, miało charakter integracyjny oraz w dniu 16 lutego, miało charakter warsztatów dot. tematyki uzależnień, symptomów rozpoznawania stosowania środków odurzających oraz ich szkodliwości, jako wsparcie metod pracy w procesie wychowania dziecka.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Sporządziła:
Dominika Misterska-Zasowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry