Jesteś tutaj:

Wydanie publikacji pt.: „Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2015r.” oraz „Portret województwa mazowieckiego w 2015r.”.

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że wydał ostatnio publikacje pt.: „Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2015 r.” oraz „Portret województwa mazowieckiego w 2015 r.”

Pierwsze opracowanie zawiera zbiór danych statystycznych dotyczących zagadnień rynku pracy województwa mazowieckiego, drugie zaś prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego na tle kraju, pozostałych województw oraz wybranych regionów Unii Europejskiej.

Dane zaprezentowane w ww. opracowaniach stanowią zbiór informacji za 2015 r., charakteryzujących tendencje rozwojowe Mazowsza. Dlatego też jesteśmy przekonani, że mogą być użyteczne m.in. dla wojewódzkich i lokalnych władz przy ocenie podjętych i projektowanych przedsięwzięć, m.in. do właściwego ukierunkowania działań w ramach aktywnej polityki przeciwdziałającej bezrobociu.

Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się w zakładce NEWSLETTER na stronie: http://warszawa.stat.gov.pl/nnewsletter, co umożliwi Państwu otrzymywanie powiadomień o nowościach wydawniczych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie: http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ dostępne są bezpłatne wersje elektroniczne wszystkich aktualnych opracowań Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zakupu publikacji w wersji książkowej lub na płycie CD-ROM można dokonać, składając zamówienie drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zamówień na publikacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 464-20-95.

Sporządziła:
Katarzyna Skaruz
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry