Jesteś tutaj:

Terminy proponowanych narad koordynacyjnych (ZUD) w roku 2017

Po otrzymaniu od Inwestora lub Projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci proponuje się terminy narad koordynacyjnych w roku 2017:

1 styczeń 11 25
2 luty 8 22
3 marzec 8 22
4 kwiecień 26
5 maj 10 24
6 czerwiec 7 21
7 lipiec 5 26
8 sierpień 17 09
30
9 wrzesień 13 27
10 październik 11 25
11 listopad 8 22
12 grudzień 6 20

Narady koordynacyjne – Danuta Kalicka

tel: 25 632 45 80 w. 152

email: dkalicka@powiatsiedlecki.pl

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

 

Do góry