Jesteś tutaj:

Konkurs „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”.

Władze Zarządu LGD Ziemi Siedleckiej uprzejmie informują o możliwości zgłaszania swoich kandydatur do konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian  tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego budują kapitał społeczny na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Dzięki osobom, które się tego trudu podejmują poprawiają się warunki naszego życia. Nagradzajmy ich swoimi zgłoszeniami.  Natomiast Kapituła Konkursowa nagrodzi laureatów pamiątkowymi statuetkami i nagrodami finansowymi (Zarząd LGD Ziemi Siedleckiej przeznaczył na nagrody finansowe kwotę 3000 zł, po 1000 zł dla Laureata!).

Pokażmy mieszkańcom Ziemi Siedleckiej oraz całemu światu naszych Ambasadorów!

Nabór wniosków konkursowych trwa od 25 listopada do 9 grudnia 2016 r. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie Laureatom nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej realizację projektu „Partnerstwa Lokalne”, która odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy biurze LGD w Siedlcach (ul. Chopina 10).

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz informacją promocyjną. Szczegółowe informacje nt. Konkursu uzyskać można na stronie www.lgdsiedlce.pl oraz w biurze LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25 633 01 39; e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl).

Regulamin Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”
Wniosek zgłoszeniowy do Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” dla osoby prawnej
Wniosek zgłoszeniowy do Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” dla osoby fizycznej
Karta poparcia dla Kandydata do Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”

Sporządziła:
Katarzyna Skaruz
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry