Jesteś tutaj:

XXIII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 14 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w sali konferencyjnej nr 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40   odbędzie   się  XXIII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
  4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Zamknięcie obrad.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Marek Plichta

Do góry