Jesteś tutaj:

Nabór wniosków na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin:  Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa  Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
24.11.2016 r. – 08.12.2016 r. do godz. 16.00
Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami oraz w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w siedzibie LGD ZS, ul. Chopina 10 pok. 201,  08-110 Siedlce, od poniedziałku do  piątku, w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku w LGD ZS potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD ZS.

1. Zakres tematyczny „Tworzenie  nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016 Z DNIA 09.11.2016 roku – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

2. Zakres tematyczny „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016 Z DNIA 09.11.2016 roku – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Więcej informacji:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Sporządziła:
Danuta Pasiak
LGD Ziemi Siedleckiej

Do góry