Jesteś tutaj:

Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach.

Ruszyła w Domu Pracy Twórczej realizacja zadania pod nazwą: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach.

Środki na remont pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Całkowity koszt zdania to prawie 400 tys. zł.

XIX-wieczny park krajobrazowy w Chlewiskach wpisany jest do rejestru zabytków wraz z dworem drewnianym p.n.: „Zespół dworsko-parkowy w Chlewiskach”.

Teren porośnięty jest roślinnością w postaci starodrzewu oraz młodych samosiewów drzew i krzewów o różnym stopniu zagęszczenia.

Kompozycja założenia parkowego jest dość dobrze zachowana, czytelna w terenie, mimo pewnych zniszczeń drzewostanu.

Wiele drzew jest w złym stanie fitosanitarnym.

Najstarszymi drzewami są:

− Dąb szypułkowy – zarejestrowany, jako pomnik przyrody, rosnący w pobliżu dworku.

− Jesiony wyniosłe – rosnące wzdłuż północnej granicy parku.

− Lipy drobnolistne – tworzące aleje dojazdowa oraz występujące pojedynczo i w grupach na terenie parku.

− Brzozy brodawkowate – rosnące pojedynczo i w grupach.

− Świerki pospolite – rosnące pojedynczo i w grupach na terenie całego parku.

W części użytkowej sadu rośnie kilka starych, pięknych okazów orzecha włoskiego.
Na terenie parku występuje duża rozmaitość krzewów ozdobnych. Leszczyna pospolita tworzy szpaler na obrzeżach ogrodu użytkowego. Lilaki, śnieguliczka, suchodrzew, jaśminowce tworzą w parku liczne często trudne do przejścia skupiny.

Zadanie będzie polegało na odtworzeniu głównego założenia alei parkowych, wykonaniu nasadzeń w przestrzeni pomiędzy odtworzonymi alejami i ich okolicy, pielęgnacji całego zabytkowego drzewostanu.

Sprawa jest pilna, ponieważ suche konary drzew zagrażają bezpieczeństwu ludzi a zachwiana statyka koron powoduje samoistne pękanie konarów i całych drzew, liczne samosiewy utrudniają prawidłowy wzrost wartościowych gatunków krzewów i drzew. Dalsze odsuwanie w czasie prac pielęgnacyjnych doprowadzi z pewnością do nieodwracalnych strat. Prace polegają na kompleksowej pielęgnacji drzewostanu prowadzone będą głównie w obszarze porośniętym starodrzewem.

Występuje tu szczególnie cenny drzewostan, w tym Pomnik Przyrody i drzewa o parametrach Pomników Przyrody. Teren niniejszy objęty jest ochroną konserwatorską. Projektowana rewitalizacja parku zabytkowego w Chlewiskach ma na celu wydobycie substancji zabytkowej i przyrodniczej, dodanie elementów charakterystycznych dla stylu epoki, w którym powstał park oraz adaptacja obiektu do warunków współczesnych zgodnie

z kierunkiem użytkowania. Park zaprojektowany i zrealizowany zostanie w celach rekreacyjnych i dydaktycznych, a także w celu ochrony wartościowego zespołu przyrodniczo-kulturowego. Rewitalizacja zieleni polegać będzie na kompleksowej pielęgnacje istniejącego

drzewostanu oraz odtworzeniu i urządzeniu zieleni zgodnie z historycznymi przesłankami. Łącznie pielęgnacji będzie podlegać około 171 drzew, w tym 25 szt. będzie poddanych zaawansowanym zabiegom leczniczym – drenaż ,wiązania i ubytki wgłębne, pielęgnacja 50 pojedynczych krzewów oraz pielęgnacja grup krzewów – 124 m2.

Wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem gruntu i zabezpieczeniem nasadzeń . gatunków.

Planowane w ramach niniejszego zadania prace polegać będą w szczególności na:

– usunięciu posusz, korekcie i prześwietlaniu koron, poprawie statyki drzew, zabezpieczeniu ran po cięciach

– leczeniu i zabezpieczeniu ubytków wgłębnych i powierzchniowych

– wiązania lecznicze

– pielęgnacji i odmładzaniu krzewów iglastych i liściastych

– montowaniu pułapek feromonowych

– nasadzeniu nowych rośli, drzew i krzewów ozdobnych

– obsadzenie zbiorników roślinami wodnymi.

[av_gallery ids=’5603′ style=’big_thumb lightbox_gallery’ preview_size=’no scaling’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’no scaling’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-3vdp17′]

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

[av_gallery ids=’5596,5597,5598,5599,5600′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-2n1jm3′]

Do góry