Jesteś tutaj:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000056901, Rok powstania 1984, Data wpisu do rejestru: 31.10.2001 r.

Siedziba: Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa

Kontakt: tel. 22 6221672, email: info@wioskisos.org     www.wioskisos.org

Prezes: Barbara Grasińska-Ciereszko

Najważniejsze zakresy działania: piecza zastępcza, wspieranie rodzin, działania rzecznicze na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej lub zagrożonych jej utratą.

Organizacja działa na terenie całego kraju. W powiecie siedleckim prowadzi w Gminie Skórzec (od 2010 r.) i w Gminie Domanice (od 2016 r.) Program Umacniania Rodziny, w ramach którego funkcjonują świetlice środowiskowe „Iskierka Nadziei” w Grali Dąbrowiźnie i Nowakach oraz „Promyk” w Domanicach i Olszycu Szlacheckim. Pracownicy Stowarzyszenia podejmują pracę z rodzinami w środowisku domowym. Udzielają wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie, często zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich. W trosce o najmłodsze dzieci w ramach Programu Umacniania Rodziny w gminie Skórzec w ciągu ostatnich 2 lat realizowane były projekty „Bezpieczny start” i „Bezpieczny start II”. Wsparcie rodzin w kryzysie było możliwe dzięki pozyskaniu środków z Programu Grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Wsparciem objęte zostały dzieci od 3 do 6 r.ż. zagrożone krzywdzeniem oraz ich rodzice. W ramach projektów realizowano m.in.: warsztaty z elementami socjoterapii dla dzieci (bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia); warsztaty ogólnorozwojowe „Mamo, tato pobaw się ze mną” dla dzieci i rodziców; warsztaty psycho-edukacyjo-terapeutyczne dla rodziców; konsultacje psychologiczne; pracę socjalną w domach; organizowano uroczystości okolicznościowe sprzyjających integracji – Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Matki, wyjazd do farmy iluzji.

Stowarzyszenie realizowało również projekt „Danone masz pomysły? Podziel się posiłkiem”, dzięki któremu organizacja zapewniła zajęcia sprzyjające rozwojowi wychowanków, m.in. kształcenie nawyków zdrowego odżywiania i dbania o higienę jamy ustnej.

W ramach współpracy z Kulczyk Fundation powstał odcinek programu „Efekt Domina” promujący działalność naszej organizacji. Przedstawiono działania opiekuńczo-wychowawcze Wioski Dziecięcej w Siedlcach oraz w ramach Programu Umacniania Rodziny. Ponadto Kulczyk Fundation przekazała 100 tys. zł na remont świetlicy w Grali Dąbrowiźnie. Dzięki dzieci mają zapewnione wysokiej jakości warunki do nauki i rozwijania zainteresowań.

W 2016 roku w Wiosce Dziecięcej w Siedlcach realizowana jest III polska edycja międzynarodowego programu wolontariackiego Schwarzkopf Professional o nazwie „Shaping Futures”. Jego celem jest stworzenie młodym ludziom szans na lepszą przyszłość poprzez naukę zawodu fryzjera. Zajęcia prowadzą wolontariusze – styliści Schwarzkopf Professional.

Do góry