Jesteś tutaj:

Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000382618, Data wpisu do rejestru: 30.03.2011 r.

Siedziba: ul. Łomżyńska 2, 08-110 Siedlce

Kontakt: e-mail: stowarzyszenie@zawsze-razem.org   www.zawsze-razem.org

Prezes: Mariola Toczyska

Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni.

Stowarzyszenie „Zawsze Razem” organizuje dla swoich podopiecznych majówki, wycieczki, pikniki, zabawy mikołajkowe, podczas których rodzice i dzieci mogą się poznać i wspólnie bawić.

W ramach działań organizacji dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania rodziców w podziale na 2 grupy: rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym i starszych. Spotkania służą wymianie informacji na wszystkie tematy, związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia. Adresatami są głównie rodzice najmłodszych dzieci, z którymi rodzice dzieci starszych dzielą się doświadczeniami.

Od października 2011 r. prowadzone są zajęcia grupowe dla małych dzieci z zespołem Downa. Mają one na celu wspieranie ich rozwoju. Są to zajęcia kompensacyjno-rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedę, muzykoterapeutę, terapeutę SI, przy współudziale rodziców oraz wolontariuszy.

Od roku 2013 prowadzone są również zajęcia z zakresu muzykoterapii z elementami SI.

Do góry