Jesteś tutaj:

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000413156, Data wpisu do rejestru: 07.03.2012 r.

Siedziba: ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 25 6324378,  e-mail: pzg.siedlce@wp.pl

Osoba upoważniona do reprezentacji: Anna Jędrzycka

Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni, seniorzy, pomoc społeczna.

Koło Terenowe PZG w Siedlcach skupia 455 członków. Organizacja prowadzi „Środowiskowy program rehabilitacji, wsparcia i integracji społecznej osób niesłyszących” przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. W związku z realizacją programu odbywają się spotkania środowiskowe: piknik integracyjny, zajęcia warsztatowe – plastyczne, cukiernicze.

W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych organizacja realizuje program „Aktywni w świecie ciszy – zdrowie dla osób starszych niesłyszących”. Organizowane są: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób starszych, spotkania z psychologiem, pielęgniarką, salonik piękności (fryzjerka, kosmetyczka).

Do góry