Jesteś tutaj:

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000041349, Rok powstania: 1958

Siedziba Zarządu Rejonowego: ul. 3 Maja 28 p. 310, 08-110 Siedlce

Najważniejsze zakresy działania: pomoc społeczna, niepełnosprawni, młodzież.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Siedlcach jest jednostką terenową stowarzyszenia nie posiadającą osobowości prawnej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest jedną z organizacji wybranych do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc kierowana jest do osób o niskich dochodach, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, kwalifikowanych do pomocy żywnościowej przez ośrodki pomocy społecznej.

PKPS realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, prowadzi noclegownię dla osób bezdomnych (550 miejsc). Organizacja wspiera również bezdomnych w poszukiwaniu pracy.

Stowarzyszenie działa także w zakresie profilaktyki alkoholowej – co tydzień odbywają się spotkania AA z kapelanem PKPS. Ponadto organizacja realizuje szereg cyklicznych imprez: choinka noworoczna dla dzieci (uczestniczy ok. 600 dzieci), wieczerze wigilijne i śniadania wielkanocne, kolonie letnie dla dzieci, festyn z okazji Dnia Dziecka.

Do góry