Jesteś tutaj:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Gołąbku

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000319165, Rok powstania: 2009

Siedziba: Gołąbek, ul. Szkolna 68, 08-114 Skórzec

Przewodnicząca: Małgorzata Skoczylas

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, pomoc społęczna, rozwój miejscowości.

Stowarzyszenie realiwało dwa projekty Nowy Start I i II pt. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową”. W ramach tych działań 28 osób odbyło szkolenia w czterech blokach tematycznych: psychologiczno-handlowym, komputerowym, prawo jazdy, doradczo-praktycznym. Aż 24 uczestników uzyskało prawo jazdy kat. B. Umiejętności zdobyte w ramach szkoleń umożliwiły ich uczestnikom lepszy start na rynku pracy.

Stowarzyszenie działa również na rzecz promocji i rozwoju własnej miejscowości, są to takie działania, jak: „Święto Gołąbka” w 2010 roku oraz coroczne festyny promujące miejscowość i integrujące jej mieszkańców.

Do góry