Jesteś tutaj:

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000260088, Data wpisu do rejestru: 30.07.2006 r.

Siedziba:  Borki-Wyrki 17, 08-106 Zbuczyn

Kontakt: tel.: 664141180, e-mail: zsn.kornelmak@wp.pl       www.zsn-kornel.pl

Prezes: Urszula Niedziółka

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, młodzież.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel” wspiera działalność oświatową i kulturalną dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego. Stowarzyszenie prowadzi placówki oświatowe: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie „Kornel” przyłączyły się do programu Fundacji Zielonych Inicjatyw, dzięki czemu powstał przy budynku szkoły ogródek, który wykorzystywany jest do urozmaicania zajęć z przyrody i angażowania uczniów do współnej pracy na rzecz ochrony środowiska. Ochronie środowiska służyła również częściowa wymiana oświetlenia szkoły na led, zrealizowana w ramach programu Lokalne Inicjatywy, przy współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków NFOŚiGW.

Stowarzyszenie „Kornel” jest organizatorem Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych. W 2016 roku odbył się on już po raz siedemnasty i wzięło w nim udział około 1000 uczestników z województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Przegląd odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Siedleckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Siedlce, Wójta Gminy Zbuczyn i Wójta Gminy Wiśniew.

Do góry