Jesteś tutaj:

Naszym Dzieciom Stowarzyszenie

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000481573, Data wpisu do rejestru:21.10.2013 r.

Siedziba:  ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy,

Kontakt: tel.: 530111797,  e-mail: jolanta_stanczuk@o2.pl

Prezes: Jolanta Stańczuk

Najważniejsze zakresy działania: ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny, rozwój gospodarczy.

Stowarzyszenie w środowisku lokalnym prowadzi „świąteczne zbiórki żywności”. Zebrane produkty są przekazywane rodzinom wielodzietnym. Organizacja współpracowała przez wiele lat z Bankiem Żywności w Siedlcach.

Organizacja co roku funduje nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminów.

Stowarzyszenie w latach 2013-2014 realizowało projekt „Jestem sobą w tłumie świata” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przez 15 miesięcy młodzież, uczestnicząca w projekcie, rozwijała swoją aktywność, wiarę we własne możliwości oraz zdolność pracy w grupie. Powstało 5 grup zainteresowań: taneczna, wokalna, instrumentalna, fotograficzna i projektancka. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji. Projekt miał na celu aktywizację młodych, by nie bali się realizować swoich marzeń, byli dumni z miejsca, w którym mieszkają, uwierzyli w swoje możliwości.

Stowarzyszenie było partnerem 3 projektów w ramach mikrodotacji FIO 2014: „Bajeczny plac zabaw” – realizator grupa nieformalna Piękne Mordy, „Radosny smyk” – realizator grupa nieformalna Wesoła Leśniczówka, „Gwarna świetlica” – realizator grupa nieformalna Jedność. Stowarzyszenie objęło opieką mogiły żołnierzy I i II wojny światowej, żołnierzy 8 Dywizji WP oraz Dzieci Zamojszczyzny.

 

 

Do góry