Jesteś tutaj:

Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe – Nr ew. 1/2010,  Data wpisu do rejestru:     20.11.2010 r.

Siedziba: ul. Siedlecka 30, 08-116 Seroczyn

Kontakt: seroczyn@tlen.pl        www.seroczyn.wordpress.com

 

Najważniejsze zakresy działania: hobby, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój miejscowości.

Najważniejsze (najciekawsze) zrealizowane projekty, programy, akcje lub inne formty aktywności organizacji:

Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem publikacji o charakterze historycznym i kolekcjonerskim „SEROCZYNIAK”.

Grupa wydała pamiętnik patrona klubu – Bogusława Wernera, pt. „Wspomnienia z długiego życia”. Patron Klubu był osobą oddaną sprawom publicznym, dał świadectwo, że warto tworzyć oraz angażować się w inicjatywy dla dobra wspólnego. Pełniąc szereg funkcji w różnego rodzaju organizacjach społecznych, udowodnił, że wspólnym działaniem można zdziałać wiele dobrego.

Członkowie Klubu Kolekcjonerskiego prowadzą serwisy internetowe seroczyn.wordpress.com, seroczynnafilmowo.wordpress.com oraz stronę Seroczyna w serwisie społecznościowym Facebook.

Klubu uporządkował cmentarz żydowski w Seroczynie oraz stworzył lapidarium.

Ponadto Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera zajmuje się gromadzeniem i opisywaniem pamiątek dotyczących Seroczyna.

 

 

Do góry