Jesteś tutaj:

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego.

Starosta Siedlecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Powiecie Siedleckim do udziału w II spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego. Spotkanie odbędzie się 7 października br. w Hotelu Janusz, ul. Pusta 15 w Siedlcach.

Głównym tematem konferencji będzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działalność i realizację zadań przez sektor NGO. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Panelistami naszego spotkania będą również Anna Tarkowska Prezes Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze, która przybliży korzyści wynikające z funkcjonowania w Federacji, Pan Kazimierz Łęczycki Kierownik Projektu „Partnerstwo Lokalne”, który omówi założenia konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” oraz Hubert Pasiak Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, który przedstawi tematykę związaną z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD jest również Ambasadorem programu FIO Mazowsze Lokalnie finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na spotkaniu przedstawimy założenia do przyszłych naborów wniosków, tzw. „małych grantów”. Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko przeprowadzi szkolenie z przygotowania oferty na realizację zadania publicznego.

Głównym celem realizowanego zadania jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i stworzenie platformy wymiany informacji. Dzielenie się tzw. „dobrymi praktykami” poprzez pokazywanie zrealizowanych zadań na terenie powiatu siedleckiego. Ważne jest również stworzenie możliwości partnerskiego realizowania zadań publicznych przez grupy podmiotów.

Program II spotkania w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

Siedlce, 7 października godz. 9.00, Hotel Restauracja Janusz, ul. Pusta 15

9.00 – Rejestracja

9.30 – Otwarcie spotkania i powitanie uczestników – Dariusz Stopa Starosta Siedlecki

9.45 – Podsumowanie wyników ankiet – Stanisław Biardzki Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji

10.00 – Lokalna Strategia Rozwoju, FIO Mazowsze Lokalnie- granty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Hubert Pasiak Prezes Zarządu LGD ZS,

Partnerstwo Lokalne Konkurs na Ambasadora FIO – Kazimierz Łęczycki ,

Przygotowanie oferty na zadanie publiczne – Andrzej Rybus-Tołłoczko

11.00 – Możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przez sektor NGO – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – Justyna Szmurło

11.30 – Przerwa Kawowa

11.45 – Marcin Wodziński Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

12.15 – Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami Pozarządowymi, Plan na rok 2017  i nabory wniosków

12.45 – Jan Błoński Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wspólne zadania w zakresie turystyki

13.15 – Anna Tarkowska Prezes Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze „Korzyści dla organizacji pozarządowych z udziału w Federacji”

13.45 – Jacek Szymański Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki – działalność stowarzyszenia

14.15 – Podsumowanie i Dyskusja

14.45 – Obiad

15.45 – Zakończenie

* kolejność wystąpień panelistów w programie może ulec zmianie

 

Mazowsze - serce Polski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry