Jesteś tutaj:

Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej Regionu Mazowsza i Podlasia „Tradycja – Rozwój – Przyszłość”

Forma prawna:  Stowarzyszenie – Nr KRS 0000297023, Data wpisu do rejestru: 15.01.2008 r.

Siedziba: ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

Kontakt:  e-mail: stowarzyszenie.trp@gmail.com

Prezes: Małgorzata Borkowska

Najważniejsze zakresy działania: kultura i sztuka, turystyka, sport i rekreacja.

Stowarzyszenie było organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i promujących turystykę: rajdów rowerowych dla dzieci w latach 2008 i 2009 p.n. „FOTOCYKLE”; obchodów roku Chopinowskiego (2009 r.) – „Spotkania z Chopinem”; Kupalnocka (2009 i 2010 r.); Festiwalu Muzyki Tanecznej Disco Mazovia (corocznie od 2010 r.). Ponadto Stowarzyszenie brało udział w projekcie „Cudze chwalicie – swego nie znacie” (2010 r.) – działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz realizowało szkolenie w ramach KSOW „Karp na polskim stole” w ramach promocji kuchni regionalnej.

Stowarzyszenie stworzyło Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka, który otrzymał wyróżnienie za Najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2012 roku oraz wyróżnienie w konkursie EDEN Polska na Najlepsze Destynacje Turystyczne.

Organizacja jest członkiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne (działania związane z rozwojem turystyki w regionie).

 

Do góry