Jesteś tutaj:

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 000036260

Rok powstania: 1994, Data wpisu do rej.: 16.08.2001 r.

Siedziba: ul. Leśna 96, 08-110 Siedlce

Kontakt:  tel: 25 6435684 , 602394301    e-mail: siedlce_alz@op.pl      www.alzheimer.org.pl

Prezes: Maria Leszczyńska

Najważniejsze zakresy działania: seniorzy, niepełnosprawni, edukacja.

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera o zasięgu krajowym. Dom prowadzony jest w dwóch miejscowościach na terenie powiatu siedleckiego: Ptaszki i Kukawki. Przebywa w nim łącznie 50 osób. Dom zapewnia całodobową opiekę, terapię zajęciową, rehabilitację oraz pomoc medyczną. Organizowane są kilkudniowe wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, biblioteki. Do domów zapraszane sa zespoły artystyczne (młodzież, seniorzy, aktorzy). Mieszkańcy uczestniczą w konkursach, przeglądach, piknikach i spotkaniach. Organizowane są imprezy okolicznościowe z okazji świąt państwowych i kościelnych.

W ramach działalności nieodpłatnej stowarzyszenie: prowadzi Grupę Wsparcia dla rodzin opiekujących się chorym na Alzheimera i z innymi chorobami mózgu; w spotkaniach uczestniczą lekarze, pielęgniarki, terapeuci, rehabilitant, pracownik socjalny, prawnik; organizuje praktyki i staże (we współpracy ze szkołami i uczelniami w zawodach: logopeda, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka geriatryczna, rehabilitant, fizjoterapeuta; organizuje w swoich domach pikniki integracyjne; działa na rzecz podniesienia jakości życia osób z chorobą Alzheimera, włączając się w działania europejskiej organizacji alzheimerowskiej, uczestnicząc w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich w zakresie wprowadzenia w Polsce Narodowego Planu Alzheimerowskiego; organizuje wolontariat.

Do góry