Jesteś tutaj:

Fundacja „Żółty Latawiec”

Forma prawna: Fundacja – Nr KRS 0000484014, Data wpisu do rejestru: 04.11.2013 r.

Siedziba:  ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce

Kontakt:  tel. 792977477,  e-mail: fundacja@zoltylatawiec.pl   www.fundacja.zoltylatawiec.pl

Prezes: Barbara Sienkiewicz

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, zdrowie, niepełnosprawni.

Fundacja prowadzi diagnozy w kierunku zaburzeń rozwojowych, terapię dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Fundacja „Żółty Latawiec” od marca 2015 r. do marca 2016 r. realizowała projekt „Dzieci z autyzmem – wyjście z siedleckiego cienia wykluczenia” w ramach programu Obywatele Dla Demokracji, finansowany z EOG. W ramach działania prowadzone były: bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera, spotkania wzmacniające dla rodziców dzieci z autyzmem, szkolenia dla lekarzy i nauczycieli.

Od listopada 2014 roku do maja 2015 roku zrealizowany został projekt „Rozkład jazdy dla autysty” finansowany przez Krajową Radę Notariatu RP. Założeniem projektu była specjalistyczna pomoc w naturalnym środowisku dziecka.

W 2015 roku, w ramach uzyskanego wsparcia z Miasta Siedlce na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, fundacja stworzyła program diagnostyczno-terapeutyczny i objęła nim dzieci, u których występują zaburzenia rozwojowe. W ramach projektu przeprowadzono 12 diagnoz pod kątem autyzmu i zespołu Aspergera dla dzieci od 6 miesiąca życia z terenu Siedlec. Ponadto fundacja organizuje liczne działania na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin poprzez organizację konferencji, warsztatów, stażów dla rodziców, nauczycieli, studentów. Organizowane są również konkursy plastyczne, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci.

 

Do góry