Jesteś tutaj:

Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka

Forma prawna: Fundacja – Nr KRS 0000578950,  Data wpisu do rejestru: 14.10.2015 r.

Siedziba:   Iganie Nowe, ul. Siedlecka 2A, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel:  +48 608346865 e-mail: szlak.kulinary10@gmail.com          www.szlak-kulinarny.pl

Prezes: Bożena Polak-Stojanowa

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, turystyka.

Fundacja kontynuuje prowadzenie produktu turystycznego nagrodzonego w 2015 r. w Europejskim Konkursie EDEN Polska, w ramach turystyki kulinarnej: Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka. Fundacja jest członkiem LGD Ziemi Siedleckiej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną w ramach Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne.

W 2016 roku Fundacja uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na promocje produktów tradycyjnych poprzez udział w Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach oraz realizowała projekt LGD Ziemi Siedleckiej „Mazowsze na filmowo – «Noce i dnie»” w Wodyniach. Fundacja bierze udział w targach branżowych: Agrotravel w Kielcach i „Na styku kultur” w Łodzi. W bieżącym roku Fundacja przygotowała i prowadziła degustację produktów tradycyjnych podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w Skórcu.

Ponadto Fundacja prowadzi działania edukacyjne – warsztaty i pokazy kulinarne, pogadanki o zdrowym żywieniu. Przedstawiciele organizacji zasiadają w jury konkursów kulinarnych. Fundacja uczestniczy w konferencjach o tematyce turystycznej.

Do góry