Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu w Siedlcach

Informuję, że w dniu 30 września 2016 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – Biuro Rady (pok. 210)   odbędzie   się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu w Siedlcach.Początek posiedzenia – godzina 14.00.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Wnioski do porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry