Jesteś tutaj:

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000183014, Data wpisu do rejestru:  11.12.2003 r.

Siedziba:  ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec

Prezes:  Elżbieta Łastowska

Najważniejsze zakresy działania: pomoc społeczna, edukacja, kultura i sztuka.

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne jest inicjatorem wielu działań na terenie gminy. W domu parafialnym w Skórcu prowadzi świetlicę środowiskową, w której m.in. wspiera działalność edukacyjną, organizując dodatkowe zajęcia pozaszkolne z matematyki dla dzieci i młodzieży. W czasie wakacji w świetlicy odbywają się zajęcia taneczno-muzyczne dla dzieci. Ponadto Stowarzyszenie corocznie organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka, w trakcie którego dzieci nieodpłatnie korzystają z licznych atrakcji i otrzymują słodkie upominki. W festynie uczestniczy zwykle ok. 1000 dzieci.

Stowarzyszenie realizowało 2 projekty pn. „Warsztaty muzyczno – językowo – przyrodnicze” dla dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy tych zajęć uczyli się języka angielskiego, niemieckiego oraz brali udział w zajęciach umuzykalniających i teatralnych w świetlicy stowarzyszenia.

Organizacja współpracuje z Bankiem Żywności w Siedlcach i dzięki temu wspiera 250 mieszkańców Gminy Skórzec.

Do góry