Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu w Siedlcach

Informuję, że w dniu 13 września 2016 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w Biurze Rady (pok.210) Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa nr 2 –Stary Krzesk –Krzesk Majątek –Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie z Gminą Zbuczyn.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń.
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 –2019.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Sporządziła:
Hanna Krupa
Biuro Rady

Do góry