Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej Spółkom Wodnym

Starosta Siedlecki
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej Spółkom Wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego na 2017 rok,


I. Przeznaczenie dotacji

Dotacje będą udzielane na bieżące wykonanie, utrzymywanie i eksploatację wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących do:

1) ochrony przed powodzią,

2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,

3) wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,

4) utrzymywania wód tj. na:

a) konserwację i renowację rowów wraz z budowlami,

b) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,

c) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. a i b,

d) inwestycje w urządzenia melioracji szczegółowej.

Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2016 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej Spółkom Wodnym – pełna treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie w 2017 roku dotacji celowej dla spółek wodnych

 

Sporządziła:
Monika Kozak
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowisk

Do góry