Jesteś tutaj:

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

KONSULTACJE PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017”

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programu w dniach 24 sierpnia – 9 września 2016 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub e-mail: mkowalewska@powiatsiedlecki.pl.

W załączeniu projekt „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa

 

Siedlce, dnia 16 sierpnia 2016 roku

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Załączniki

Do góry