Jesteś tutaj:

XIX sesja Rady Powiatu

W dniu 12 sierpnia 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się XIX Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry