Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu

W dniu 12 sierpnia 2016 roku /piątek/ w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.

Początek spotkania godz. 13.00.

Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie.

2. Wnioski do porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. /wszystkie Komisje/

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.

5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Zaopiniowanie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.

7. Zaopiniowanie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.

8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

9. Zakończenie wspólnego posiedzenia trzech Komisji.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry