Jesteś tutaj:

Informacja o rozpoczęciu robót drogowych w m. Mokobody

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 128 informuje o rozpoczęciu robót drogowych z dniem 13.07.2016r. związanych z wykonaniem robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych na terenie województwa mazowieckiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 Węgrów – Chodów, odcinek od km 15-286,00 do km 17-080,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody” oraz „Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w m. Mokobody, ul. Siedlecka, Plac Chreptowicza i Szkolna, gmina Mokobody”

Prace odbywać się będą na drodze wojewódzkiej nr 696 w km 15-286,00 do km 17-080,00 w godzinach od 5.00 do 21.00. Planowany termin zakończenia robót do 31.10.2016 r.

Sporządził:
Mariusz Wierzchoś
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” w Siedlcach

Do góry