Jesteś tutaj:

Rozpoczęcie prac nad projektem rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami samorządowymi na 2017 rok

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu prac nad rocznym programem współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami samorządowymi na 2017 rok. Termin składania uwag i propozycji do projektu programu upływa w dniu 1 lipca 2016 r.

Poniżej zaproszenie Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok odbywa się na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2017:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 

Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – OR-OP-IV.613.66.2016.MJ

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Formularz zgłoszenia

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry