Jesteś tutaj:

Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Uprzejmie informujemy, że 13 czerwca 2016 roku ruszyła II edycję projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2016/2017. Jest to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego (stypendiów). Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

Rejestracja Wniosku oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym  trwa od 13 czerwca do 1 lipca br. Wygenerowane z systemu wersje papierowe dokumentów muszą zostać dostarczone do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu).

Projekt stypendialny „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Otrzymane wsparcie uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.).

Szczegółowe warunki udziału w projekcie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” dostępny na stronie:  www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe.

Sporządziła:
Anna Talacha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry