Jesteś tutaj:

Wykonanie operatów szacunkowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164),
W związku z planowanym zamówieniem: wykonanie operatów szacunkowych (po 1 egz.) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu siedleckiego, oddanych w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd w celu aktualizacji opłat rocznych wnoszonych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste stanowi załącznik Nr 1. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd stanowi załącznik Nr 2.
Termin realizacji zamówienia: 09.09.2016r.

Pełna treść ogłoszenia i załączniki

Informacja o wyniku postępowania

Sporządził:
Michał Adamczyk
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do góry