Jesteś tutaj:

XVII sesja Rady Powiatu

W dniu 3 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 1400 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się XVII Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
  4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry