Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Ujrzanów

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż praw własności nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, położonych w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha oraz jako działka nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

1. działka nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha, na której usytuowane są: a) Budynek administracyjno-laboratoryjny – pow. zab. 110,0 m2, b) Wiata do asfaltu – pow. zab. 526,5 m2, c) Magazyn z częścią socjalną – pow. zab. 492,6 m2, d) Sieć gazowa –
wewnętrzna 153 mb, e) Drogi wewnętrzne dojazdowe 4012 m2;

2. działka nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, na której usytuowane są: a) Budynek administracyjno-socjalny – pow. zab. 158,8 m2, b) Koszarka drogowa – pow. zab. 68,0 m2, c) Zasieki 275,5 mb, d) Plac składowy 7522 m2

Ogłoszenie o przetargu dot. sprzedaży działki nr 101/1 i 102/1 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce – termin przetargu – 27 lipiec 2016 r.

Regulamin przetargu dot. sprzedaży działki nr 101/1 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

Regulamin przetargu dot. sprzedaży działki nr 102/1 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 

Sporządził:
Michał Adamczyk
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do góry