Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory.

W kwietniu 2016 roku Powiat Siedlecki rozpoczął realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Wartość robót budowlanych to 7 689 794,63 zł, z czego:

  • 3 000 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
  • 1 500 000 zł – Gmina Mokobody,
  • 500 000 zł – Gmina Suchożebry,
  • 2 689 794,63 – środki własne.

Inwestycję planuje się zakończyć do dnia 31 października 2016 roku.

Sporządziła:
Magdalena Jarzyna
Wydział Dróg

Do góry