Jesteś tutaj:

Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

Trwają zapisy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim prowadzonego przez Powiat Siedlecki. Na roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy rodziców z dziećmi już od 3. roku życia!

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim zapewnia możliwość nauki oraz opiekę wychowawczą dzieciom od 3 do 24 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom wychowawców oferta Ośrodka powinna być bardzo interesująca dla osób, których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkole, szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole przysposabiającej do pracy.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016-2017.

 

Placówka zapewnia kompleksową pomoc w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych, które w procesie rozwoju dzieci wynikają z ich niepełnosprawności.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Najmłodszym dzieciom i ich rodzicom placówka proponuje wsparcie w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które realizowane są na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Są to specjalistyczne zajęcia, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Ich celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Przedszkole

Rodziców dzieci od 3 roku życia Ośrodek zaprasza do korzystania z przedszkola. Prowadzone przy Ośrodku przedszkole zapewnia bardzo dobre warunki edukacji dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, w tym także dla dzieci z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. W przedszkolu praca odbywać się będzie w małych zespołach – od 2 do 4 dzieci. Zajęcia prowadzone będą w specjalnie dla nich przygotowanej i wyposażonej sali przedszkolnej. Edukacja przedszkolna w wymiarze 5 godzin dziennie jest uzupełniania o dodatkowe bezpłatne zajęcia specjalistyczne.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do wszystkich szkół działających w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim:

szkoła podstawowa:

– dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (klasy I-III),

– dzieci z autyzmem (zespoły klasowe 2-4 osobowe),

– dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

gimnazjum:

– młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem

szkoła przysposabiająca do pracy

– młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Ośrodek w Stoku Lackim stwarza bardzo dobre warunki nauki i wychowania uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Zapewnia kameralne warunki nauki w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Dla uczniów z autyzmem tworzone są klasy 2-4 osobowe.

Uczniowie mogą korzystać z możliwości pobytu w internacie oraz z opieki i zajęć w grupach wychowawczych.

Ośrodek zapewnia całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem zalecanych diet oraz opiekę medyczną.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne metodami:

 • integracja sensoryczna (SI),
 • terapia logopedyczna,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem),
 • hortiterapia (ogrodolecznictwo – terapia ta polega na zajęciach w ogrodzie, dzieci uczestniczą w uprawie i pielęgnowaniu roślin, dzięki czemu łączą ruch i obcowanie z naturą z budowaniem poczucia odpowiedzialności za rośliny powierzone ich opiece; zajęcia wpływają pozytywnie na samopoczucie i proces rehabilitacji),
 • dogoterapia (terapia z udziałem psa),
 • muzykoterapia,
 • arteterapia (terapia przez sztukę),
 • hipoterapia (terapia z udziałem koni),
 • hydroterapia (metoda polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody),
 • EEG biofeedback (metoda terapii, pozwalająca na naukę świadomego modyfikowania funkcji, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, , napięcie mięśni itp.),
 • terapia taktylna (techniki masażu i stymulacji receptorów skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej),
 • terapia ręki,
 • Montessori,
 • Knillów,
 • ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa.

Aby zapewnić wychowankom jak najlepsze możliwości rozwoju w Ośrodku w Stoku Lackim zatrudnieni są m.in. następujący specjaliści:

 • oligofrenopedagog,
 • surdopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda;
 • neurologopeda;
 • terapeuta behawioralny.

Prowadzony przez Powiat Siedlecki Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu w Stoku Lackim, którego najważniejszym elementem jest neorenesansowy pałac wzniesiony w roku 1875 otoczony zabytkowym parkiem. Obiekty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wyposażenie ich w windy lub podjazdy oraz odpowiednio przygotowane łazienki. Wszystkie budynki są połączone oświetlonymi alejkami z kostki brukowej.

Bliskość Siedlec sprawia, że dojazd do placówki nie jest uciążliwy, natomiast pewne oddalenie od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, pozwala na zapewnienie dzieciom spokoju i pełnego bezpieczeństwa oraz możliwości obcowania z bajkowym pięknem dawnej architektury pałacu i zabytkowego parku. Jednocześnie Ośrodek posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne, co stwarza dzieciom idealne warunki do rozwoju. Uczniowie mogą korzystać z:

 • pracowni gospodarstwa domowego,
 • sali doświadczania świata,
 • sali integracji sensorycznej,
 • gabinetu komunikacji alternatywnej,
 • ogrodów hortiterapii i terenoterapii ,
 • sali gimnastycznej, siłowni i boiska wielofunkcyjnego
 • placu zabaw,
 • urządzeń multimedialnych – tablic interaktywnych, komunikatorów, tabletów, laptopów, projektorów,
 • stołówki i świetlicy szkolnej,
 • autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nauczyciele prowadzą liczne zajęcia pozalekcyjne, są to: sekcja muzyczna, taneczno-teatralna, plastyczna, kulinarna, sportowa, sportowo-rekreacyjna, techniczna, koło dramy, koło ceramiczne. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych każdy z wychowanków może odkryć swoje talenty i pasje.

Wnioski o przyjęcie do Ośrodka należy składać do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 8-110 Sielce, Wydział Spraw Społecznych, tel. (25) 6447216.

Kontakt: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce,

tel./fax (25) 631 59 01, e-mail: soswst@poczta.onet.pl  www.soswstoklacki.pl

Sporządził:
StanisławBiardzki
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

[av_gallery ids=’4310,4311,4312,4313,4314,4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4309′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-36kqz8′]

Do góry